AFKORTINGENINTRODUCTIE
© Theosophical University Press / FP 2017
Theosofische encyclopedische woordenlijst
(in ontwikkeling)
Theosofische encyclopedische woordenlijst
(in ontwikkeling)

Xisuthrus

(Grieks) Ook Xisuthros en Sisuthrus [van Chaldeeuws Khas-is-adra]

De tiende koning van Chaldea, zoon van Ardates, volgens Berosus was hij de laatste koning van het mythologische tijdperk, die 18 sari lang heerste. Volgens de Chaldeeuwse legende ontstond er tijdens dit bewind een grote vloed. Xisuthrus was in een visioen door de goden gewaarschuwd om een schip te maken, vijf stadia lang en twee breed, om daarmee met zijn vrienden en familie een veilig heenkomen te zoeken, maar ook om van alle soorten dieren exemplaren mee te nemen, en dan zichzelf aan de diepte toe te vertrouwen. Uiteindelijk liep de ark vast op de berg van Nizir, de woonplaats van de goden, die ook wordt beschouwd als de bakermat van het Chaldeeuwse ras. Het joodse verhaal van Noach werd overgenomen van deze eerdere Chaldeeuwse legende.

 Het verhaal van Xisuthrus-Noach kende meer dan één toepassing in de nu vergeten geschiedenis van de mensheid. In één ervan is Xisuthrus de symbolische figuur van een ras dat overgaat van het ene naar het volgende continentale stelsel; of op een kosmische schaal, van de omzwerving van de diverse klassen van monaden met hun leider, van de ene stervende planeet naar de volgende planeet, het kind van de eerdergenoemde.

 Wat betreft de aarde stelt het verhaal de transmigratie van de tien of twaalf klassen van monaden voor, van de maanketen naar de aardeketen, de ark is zo een symbool voor de kosmische omgeving die wordt bestuurd door een karmische wet en die de monaden samenhoudt als klassen. Xisuthrus of Noah, zijn hier al deze monadische klassen gezamenlijk, verenigd in een eenheid om een rol te kunnen spelen in een mythologisch verhaal.