AFKORTINGENINTRODUCTIE
Theosofische encyclopedische woordenlijst
(in ontwikkeling)
Theosofische encyclopedische woordenlijst
(in ontwikkeling)
© Theosophical University Press / FP 2017

Gecursiveerde trefwoorden zijn direct gekoppelde doorverwijzingen

Zaad

Zaad-Logos

Zaad-manu, Wortel-Manu

Zabulon, Zebulun

Zachar

Zagreus | Zagreus-Dionysos

Zakhar } Zachar

Zalmat-Gaguadi | Zalmat-Qaqadi

Zama Zama Ozza Pachama Ozai

Zamyad Yasht | Zamdat | Zamik | Zami

Zamzummim

Zaradusht

Zarathustra | Zarathushtra

Zarevna Militrissa

Zarpanitu | Sarpanit

Zartaoth

Zartosht

Zarvan-akarana: Zervan Akarana

Ze‘eir ’Anpin | Ze‘eir ’Appayim

Zebulun

Zedic, Tsadiq

Zee van Melk

Zee van Stremsel

Zee van Vuur

Zee: Oceanus; Ruimte; Thalatth

Zegel van de Theosophical Society

Zegel van Salomo: Zespuntige Ster

Zeir Anpin, Ze‘Eir ’Anpin

Zelf, Het

Zelfbestaande, Het

Zelfbewustzijn

Zelfdoding

Zelfgeboren

Zelfgeleide Ontwikkeling

Zelfmoord

Zelfverloochening

Zelfzucht

Zend | Zand | Zantay

Zend-Avesta

Zenit

Zenuw-Ether

Zenzar | Zendzar: Zend; Senzar

Zer-banit: Zarpanitu

Zera-Ishtar

Zeru-Ishtar

Zeruam

Zervan Akarana

Zes (6)

Zes Scholen van de Indiase Filosofie: Darsana

Zesde Beginsel

Zesde Ras | Zesde Wortelras

Zesde Ronde

Zesde Zintuig

Zespuntige Ster

Zestal, Zesvoud

Zetetisch

Zeus

Zeven (7)

Zeven (Solaire) Stralen

Zeven Eeuwigheden

Zeven Heilige Planeten

Zeven Klinkers; Oeaohoo

Zeven Rishi’s

Zevende Beginsel

Zevende Ras | Zevende Wortelras

Zevende Ronde

Zevensnarig instrument

Zevenvoudig, Zevenvoud

Zevenvoudige Verdeling: Beginselen

Zhing: Hsing

Zibak

Ziekte en Gezondheid

Ziel

Ziel van de Wereld

Zielloze wezens

Ziener

Zijn en Niet-zijn; Zijn-heid

Zijn-heid: Dat; Parabrahman; Zijn en Niet-Zijn

Zilver

Zim | Zikum

Zing: Hsing

Zintuigen

Zio

Zippora

Zmey Gorenetch | Zmej Goronech

Znachar

Zo boven, zo beneden
} Tafel van Smaragd

Zodiak

Zohak

Zohar | Sepher haz-Zohar

Zomer: Seizoenen

Zomerland

Zon

Zonkracht

Zonaanbidding

Zonde

Zondebok: Azazel

Zonder denkvermogen

Zonen van de Schaduw: Magie

Zonen van Fohat

Zonen van God

Zonen van Licht

Zonen van Wijsheid: Manasaputra’s

Zonen van Wil en Yoga

Zonne Lha’s

Zonne Logoi

Zonne-deva’s: Agnishvatta’s; Manasaputra’s; Pitri’s

Zonnegod(en)

Zonnejaar

Zonneras: Suryavansa

Zonnestelsel

Zonnevlekken

Zoogdieren

Zoölatrie

Zoon van de Weduwe

Zoon-Zonnen

Zoönisatie

Zoroaster

Zout

Zu, Anzu

Zuidpool

Zuilen

Zuilen van Hermes of Enoch

Zure, Tsurah

Zusterplaneet

Zuurstof

Zwaartekracht

Zwart vuur

Zwarte eeuw: Kaliyuga

Zwarte magi(ërs)

Zwavel

Zweetgeborenen

Zwervers: Kometen

Zwijn, Everzwijn